ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูสิปปกร บุนนาค

(20 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ เคารพศพ

และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณบุญยา ชูประยูร

น้องสาวคุณสุดาพร กาญจนรางกูร ณ วัดท่าพระ

(17 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

(17 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ป.6

(16 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูจิตอาสา

(16 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณสุรเกียรติ นาสมยนต์ เลี้ยงไอศกรีมนักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมสมัชชา 9 วัด รุ่นที่ 1

ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียน ชั้น ป.1- ป.6

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

ณ วัดหงส์รัตนาราม

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูและนักเรียนร่วมงานสีสันพันธุ์ไม้เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ

ณ สวนจตุจักร

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ครั้งที่ 1/2561

(10 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

(10 ส.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(9 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(DLIT) ปีงบประมาณ 2560-2561

(8 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง

โครงการธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2561

ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ

(7 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สมาคมแม่บ้านทหารบก

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

(6 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมแสดงความยินดี

ผอ.ดร.ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม.

(6 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

โอ้เอ้วิหารรายและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

(3 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบของที่ระลึกให้กับ

ครูจิตอาสาชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูพรพระนาวัล ระยับศรี

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(1-2 ส.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

(31 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม มอบข้าวสาร

จำนวน 78 กระสอบ ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(31 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีบำเพ็ญสังคหวัตถุทาน โดยพระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ)

ปธ.๙ ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

(30 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

เข้ากราบสักการะพระครูสถิต รัตนพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

(25 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

เข้ากราบสักการะพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูวรชัย งามขำ

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู

เยี่ยมคุณธัญชนก ตาไธสง เนื่องจากคลอดบุตร

(23 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

(20 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมเปิดพจนานุกรม

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

(19 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

แห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดหงส์รัตนาราม

(19 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมอวยพรวันเกิด

คุณครูพัทธนันท์ ศรีพรมมา

(17 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(17 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร มอบพัดลมให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(13 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(10 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบประกาศนียบัตร

ให้กับคณะครูที่บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(9 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมพิธีมุทิตาสักการะงานอายุวัฒนมงคล

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโน ปธ.๓)

(8 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนของคณะครู

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูสุกฤตา สอนสมฤทธิ์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะศิษย์เก่ามอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรสมัชชา

ชุมชน 9 วัด กรุงธนบุรีณ ร้านนิตยาไก่ย่าง เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

 

สวนสนุก โยโย้แลนด์ ซีคอนสแควร์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

ผู้อำนวยการ วิชัย นาสมยนต์ มอบเงินช่วยเหลือและเยี่ยมไข้มารดา

คุณ วันชัย ไวยเวทา 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(3 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย

(1 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูภัควลัญช์ คร้ามวงษ์

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์วิถีพุทธเพื่อส่งกำลังใจให้กับ 13 ชีวิต

ที่ติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

(28 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่เลือม พิมานแพง

คุณแม่คุณครูศศิญภา พิมานแพง ณ วัดบ้านทะลอก จังหวัดศรีสะเกษ

(25 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 4

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟสำหรับชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

(24 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู กราบสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บริเวณรอบวัดหงส์รัตนาราม เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันโอ้เอ้วิหารรายและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล

พระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ในนามของโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบเงินเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของสามีคุณกรรณิกา บุญมงคล

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

วัดหงส์รัตนารามมอบข้าวสาร จำนวน 10 ถุง

ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก สพป.กทม.

เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(17 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(14 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2561

(13 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คุณกัลย์ธีรา ลีลานุวัฒน์ school partner จากธนาคารกรุงเทพ

นำผ้ากันเปื้อนมามอบให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูศศิญภา พิมานแพง

(11 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมประชุมทางไกล เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูเสกสม จินดารักษ์

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู เยี่ยมอาการป่วย

ลูกสาวคุณอนัญพร แลดูขำ พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3 ณ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ ร่วมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารไทย

และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนา 9 ชุมชน ฝั่งธนบุรี

และขอขอบคุณ คุณนิตยา ลักษณวิสิทธิ์

(4 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณแก้ว ก่ำคำ เลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

(4 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมเพลิงศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมและให้ความรู้

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

(31 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมรดน้ำศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(30 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณณภัทรและคุณสุจินต์ โฆษิตวัชระนันท์ เลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(28 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

<img src="http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/wa

 
   
   
46 ซ.วังเดิม 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
©2014 by wathongschool.ac.th