ผู้อำนวยการนำคณะครูเข้าร่วมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่่รัชกาลที่ 9 (23 พ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมโรงครัวและมอบสบู่ให้กับผู้ประกอบการอาหารกลางวัน

(23 พ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ศึกษานิเทศก์และผู้จัดการธนาคารกรุงเทพมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การนำเสนอผลงาน Best Practices  (10 พ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูร่วมพิธีประดับพัดยศพระและสามเณร (9 พ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (9 พ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2560 (9 พ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ประเมินครูผู้ช่วย  ครูเสกสม  จินดารักษ์  (10 เม.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ยื่นซองประมูลตั้งแต่ 7 เมษายน - 16 เมษายน 2560

เวลา 8.30 - 15.00 น  ณ ห้องธุรการ

รายละเอียดประกาศที่นี่

สรงน้ำท่านเจ้าอาวาส  พระครูสถิตรัตนพงศ์  และรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  เนื่องในวันปีใหม่ไทย (10 เม.ย 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

รายละเอียดประกาศที่นี่

 นางสาวสุกฤตา   สอนสมฤทธิ์  เป็นวิทยากรให้ความรู้

เรื่อง การสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point (3 เม.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักข่าวช่อง Thai PBS สัมภาษณ์นักเรียน  

ครูปฐมวัยและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (29 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (29 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีรับวุฒิบัตรและปิดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รั่นที่ 305 (24 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 305

(20-24 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประจำวันที่ 20 มี.ค.2560

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผอ.สพป.กทม. นายปริญญา   ธรเสนา เป็นประธานในพิธ๊เปิดค่าย

นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  รุ่นที่ 305

รายละเอียดภาพที่นี่

  

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2559 (10 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559  (3 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (23-24 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียถวายพานพุ่มเพื่อสักการะแด่รัชกาลที่ 2

รายละเอียดภาพที่นี่ (24 ก.พ.60)

ลูกเสือจิตอาสาเพื่อถวายแด่รัชกาลที่ 9 ณ สนามหลวง (23 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (17 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูอริยสุข  จันชมภู  ทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (16 ก.พ.60

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดคุณครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ และ  

      คุณสุดาพร   กาญจนรางกูร  (16 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2560(14 ก.พ60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

อวยพรวันเกิดครูศิริกุล   อินทรักษา (14 ก.พ.60)

รายะเลียดภาพที่นี่

กิรกรรมวันวาเลนไทน์ (14 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันมาฆบูชา (9 ก.พ.60) 

รายละเอียดภาพที่นี่

ซ้อมหนีไฟ  (8 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพรวันเกิดครูเขมณิจ   อ่ำแห  (3 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1  (3 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อวยพรวันเกิดคุณกรรณิกา   บุญมงคล (2 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีประดับพัดยศ (20 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการเยี่ยมคลอดครูพรพระนาวัล  ระยับศรี  25 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพรวันเกิดครูจรรยา   ภู่ระหงษ์  24 ม.ค.60

รายละเอียดภาพทีนี่

 

ประเมินการอ่าน 20 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพนักเรียน  (20 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อวยพรวันเกิดครูบงกช  พิทักษ์  (20 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผอ.อนุบาลวัดนางนองมาเยี่ยมโรงเรียน 17 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

ผอ.สพป.กทม.นายปริญญา   ธรเสนา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม (18 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 16 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูอัญธิฌา   สุดละมัย นำนักเรียนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

ณ สนามเสือป่า (14 ม.ค.60) 

รายละเอียดภาพที่นี่

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดและมอบของขวัญให้กับ

นางณัณณษา   จีนหนู 13 ม.ค.60

รายละเอียดภาพทีนี่

รอง ผบ.ตร.นำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียน (11 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ธนาคารกรุงเทพนำขนมมามอบให้กับโรงเรียนเพื่อเลี้ยงนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ (12 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

แนะแนวการศึกษาเรียนต่อเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 (10 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนมอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ 5 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ห้องการศึกษาพิเศษ 1 ( 5 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนมุทิตาสักการะพระเทพปริยัติมุนี

เนื่องในวันปีใหม่ (4 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ทดสอบ PRE O-NET (4 ม.ค.2560)

รายละเอียดภาพที่นี่

ลูกเสือจิตอาสาเพื่อถวายแด่รัชกาลที่ 9  (30 ธ.ค.59) 

รายละเอียดภาพที่นี่

ธนาคารกรุงเทพนำปฏิทินมามอบให้กับทางโรงเรียน (28 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวันคล้ายวันปราบดาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงไอศกรีมนักเรียน (28 ธ.ค 59)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีอำลาครูชัยรัตน์   เงินเนื้อดี ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  (28 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ครูพิพัฒนา   แสงรัตนวงศ์  สาธิตการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และเห็ดฝาง

(27 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลแดบิดาของ

คุณครูภัควลัญช์   คร้ามวงษ์ (26 ธ.ค.59)

รายละเอียดที่ภาพที่นี่ 

 

 

โรงเรียนพระยาประเสริฐมาศึกษาดูงาน (26 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2559 (23 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครอบครัวจุติแหลมทองมาเลี้ยงขนมนักเรียนเนื่องในวันค้ลายวันเกิดของ

คุณจริยา   มีเจริญ (23 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่  

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในด้านการเรียนของนักเรียนและแนวทางแก้ไข (21 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

<span st

 
   
   
46 ซ.วังเดิม 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
©2014 by wathongschool.ac.th