ประเมินครูผู้ช่วย  ครูเสกสม  จินดารักษ์  (10 เม.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ยื่นซองประมูลตั้งแต่ 7 เมษายน - 16 เมษายน 2560

เวลา 8.30 - 15.00 น  ณ ห้องธุรการ

รายละเอียดประกาศที่นี่

สรงน้ำท่านเจ้าอาวาส  พระครูสถิตรัตนพงศ์  และรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  เนื่องในวันปีใหม่ไทย (10 เม.ย 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

รายละเอียดประกาศที่นี่

 นางสาวสุกฤตา   สอนสมฤทธิ์  เป็นวิทยากรให้ความรู้

เรื่อง การสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point (3 เม.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักข่าวช่อง Thai PBS สัมภาษณ์นักเรียน  

ครูปฐมวัยและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (29 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (29 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีรับวุฒิบัตรและปิดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รั่นที่ 305 (24 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 305

(20-24 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ประจำวันที่ 20 มี.ค.2560

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผอ.สพป.กทม. นายปริญญา   ธรเสนา เป็นประธานในพิธ๊เปิดค่าย

นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  รุ่นที่ 305

รายละเอียดภาพที่นี่

  

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2559 (10 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559  (3 มี.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (23-24 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียถวายพานพุ่มเพื่อสักการะแด่รัชกาลที่ 2

รายละเอียดภาพที่นี่ (24 ก.พ.60)

ลูกเสือจิตอาสาเพื่อถวายแด่รัชกาลที่ 9 ณ สนามหลวง (23 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (17 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูอริยสุข  จันชมภู  ทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (16 ก.พ.60

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดคุณครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ และ  

      คุณสุดาพร   กาญจนรางกูร  (16 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2560(14 ก.พ60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

อวยพรวันเกิดครูศิริกุล   อินทรักษา (14 ก.พ.60)

รายะเลียดภาพที่นี่

กิรกรรมวันวาเลนไทน์ (14 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันมาฆบูชา (9 ก.พ.60) 

รายละเอียดภาพที่นี่

ซ้อมหนีไฟ  (8 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพรวันเกิดครูเขมณิจ   อ่ำแห  (3 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1  (3 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อวยพรวันเกิดคุณกรรณิกา   บุญมงคล (2 ก.พ.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีประดับพัดยศ (20 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการเยี่ยมคลอดครูพรพระนาวัล  ระยับศรี  25 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพรวันเกิดครูจรรยา   ภู่ระหงษ์  24 ม.ค.60

รายละเอียดภาพทีนี่

 

ประเมินการอ่าน 20 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพนักเรียน  (20 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อวยพรวันเกิดครูบงกช  พิทักษ์  (20 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผอ.อนุบาลวัดนางนองมาเยี่ยมโรงเรียน 17 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

ผอ.สพป.กทม.นายปริญญา   ธรเสนา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม (18 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 16 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูอัญธิฌา   สุดละมัย นำนักเรียนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

ณ สนามเสือป่า (14 ม.ค.60) 

รายละเอียดภาพที่นี่

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดและมอบของขวัญให้กับ

นางณัณณษา   จีนหนู 13 ม.ค.60

รายละเอียดภาพทีนี่

รอง ผบ.ตร.นำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียน (11 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ธนาคารกรุงเทพนำขนมมามอบให้กับโรงเรียนเพื่อเลี้ยงนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ (12 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

แนะแนวการศึกษาเรียนต่อเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 (10 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนมอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ 5 ม.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ห้องการศึกษาพิเศษ 1 ( 5 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนมุทิตาสักการะพระเทพปริยัติมุนี

เนื่องในวันปีใหม่ (4 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ทดสอบ PRE O-NET (4 ม.ค.2560)

รายละเอียดภาพที่นี่

ลูกเสือจิตอาสาเพื่อถวายแด่รัชกาลที่ 9  (30 ธ.ค.59) 

รายละเอียดภาพที่นี่

ธนาคารกรุงเทพนำปฏิทินมามอบให้กับทางโรงเรียน (28 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวันคล้ายวันปราบดาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงไอศกรีมนักเรียน (28 ธ.ค 59)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีอำลาครูชัยรัตน์   เงินเนื้อดี ย้ายกลับภูมิลำเนา ไปสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  (28 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ครูพิพัฒนา   แสงรัตนวงศ์  สาธิตการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และเห็ดฝาง

(27 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลแดบิดาของ

คุณครูภัควลัญช์   คร้ามวงษ์ (26 ธ.ค.59)

รายละเอียดที่ภาพที่นี่ 

 

 

โรงเรียนพระยาประเสริฐมาศึกษาดูงาน (26 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2559 (23 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครอบครัวจุติแหลมทองมาเลี้ยงขนมนักเรียนเนื่องในวันค้ลายวันเกิดของ

คุณจริยา   มีเจริญ (23 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่  

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในด้านการเรียนของนักเรียนและแนวทางแก้ไข (21 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 จนได้รางวัล (21 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีอำลาและส่งครูณัฐธนพร  เหมวิจิตร ย้ายไปสอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ (21 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและคณะติดตามมาศึกษาดูงาน ที่โณงเรียนวัดหงส์รัตนาราม (19 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครูพิพัฒนา   แสงรัตนวงศ์ สาธิตการปลูกพืชไร้ดิน(HYDROPONICS) และให้นักเรียนลงมือปลูกเอง (13 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรพระราชทานและทุนการศึกษาให้นักเรียน  ได้อันดับ 3 ในการแข่งขันการอ่านออกเสียง พระราชนิพนธ์  เรื่องพระมหาชนก  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พลตรีพิสิษฐ์   ทองดีเลิศ  เลี้ยงไอศกรีมนักเรียน (9 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูดาริณี  สมานจิตรและครูเสกสม   จินดารักษ์

บริจาคข้าวสารให้กับทางโรงเรียน (8 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพทีนี่

 

        รางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 3  การประกวดอ่านออกเสียง            

เนื่องในงานบำเพ็ญพระราชกุศล  “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”

 รายละเอียดภาพที่นี่

      

ผูัจัดการธนาคารกรุงเทพและศึกษานิเทศก์มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน(8ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

 

 

ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  ได้ร่วมน้อมถวายมุฑิตาสักการะ  ท่านเจ้าอาวาส วัดหงส์รัตนารามได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ  ในราชทินนามที่

พระเทพปริยัติมุนี  (5 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 (2 ธ.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิชัย  นาสมยนต์ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ผอ.เขต และ ผอ.โรงเรียนในเขต สพป.กทม.

(1 ธ.ค 59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 (1 ธ.ค 59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 (30พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

แปรอักษรเพื่อถวายความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พ่อหลวง  รัชกาลที่ 9

(29 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีถวายราชสดุดี  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  (25 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครูและนักเรียนสอบธรรมศึกษา (21 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดครูสุดารัตน์  น้อยหา  (22 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมสะสมบุญ (18 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

เลือกตั้งประธานนักเรียน (15 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมลอยกระทงระดับชั้นปฐมวัย (15 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันลอยกระทง (14 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ร่วมอวยพรวันเกิดครูชัยรัตน์  และคณุชัยรัตน์เลี้ยงอาหารกลางเวันนักเรียนนื่องในวันเกิด (10 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากร่วมงานศพญาติบุคลากรที่เสียชีวิต

(10 พ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่่นี่

 

 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ญาติเสียชีวิต 2 พ.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

   

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรร่วมงานกฐินพระราชทานวัดหงส์รัตนาราม และรับป้ายทุนการศึกษาจากบริษัท  ไทยโพลี  พลาสแพ็ค จำกัด เป็นเงินจำนวน 100, 000 บาท

รายละเอียดภาพที่นี่

 

แจกโบว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุยเดช

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณพีรพงศ์  เมธานราพงศ์ และคุณอัปสร  ไตรรัตนสุวรรณ์ บริจาคเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท

(18 ต.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรทำบุญตักบาตรเทโว (17 ต.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

เทศมหาชาติทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติ (1 ตุลาคม 59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา 12-14 ต.ค.59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

งานเกษียณอายุราชการครู (30 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำครูเกษียณอายุราชการกราบลาท่านเจ้าอาวาส 30 ก.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครูเกษียณราชการ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 29 ก.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมุฑิตาจิต  ครูเกษียณอายุราชการ (29 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพระวันเกิดพี่มะลิ (27 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผอ.เขต และ ผอ.รร. เข้าเฝ้า  

ถวายเงินจัดงานมหกรรมดนตรี  ประถมศึกษากรุงเทพ 

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูร่วมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศุล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อวยพรวันเกิดครูพี่เลี้ยง (23.ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่  

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินครูดีศรีประถมกรุงเทพ 21 ก.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

วันสันติภาพสากล  (21 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

วันเกิดคุณวันชัย ไวยเวทา 19 ก.ย. 59

รายละเอียดภาพที่นี่

ค่ายวิชาการประจำเดือนกันยายน (13-14 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559 (15 ก.ย.59)

 รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพรวันเกิดครูดาริณี   สมานจิตร (14 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

รับทุนการศึกษาแม่อุปถัมภ์  (12 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

รับทุนการศึกษาวัดโมลียการาม  11ก.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

สัปดาห์ห้องสมุด (8 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพรวันเกิดครูกฤษ กับลุงจำลอง (9 ก.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

7 ก.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

ค่ายวิชาการ เดือน สิงหาคม 2559 (31 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผอ วิชัย  นาสมยนต์  รับป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5

จากท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม  (29 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผอ วิชัย  นาสมยนต์  รองประธานกลุ่มกรุงธนบุรี  กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬา สพป.กทม.   (25 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย ประจำปีศึกษา 2559

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คาราวานสายใยรัก  ปฐมวัย  (21 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (18 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559 ( 17 ส.ค.59 )

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (10 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณศรีสกลุ  นันทะยาวงศ์  ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (9 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันภาษาไทย (5 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมนายหมู่ลูกเสือ 4 ส.ค.59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดครูพรพระนาวัล  ข่วงทิพย์ (1 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ส่งคุณครูศิริรักษ์  ศรีโสธารยางกูล  ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอนุบาลบางกรวย

( 1 ส.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนร่วมงานวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าอาวาส  วัดหงส์รัตนาราม  (30 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

นายสมยศ   ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม เป็นประธานในพิธีฉลองโล่สถานศึกษารางวัล พระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2558

 (29 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เดินขบวนแห่โล่รสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา 2558  (29 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

รับโล่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  

ประจำปีการศึกษา 2558

(29 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีจิตอาสาแห่เทียนพรรษาในวันหยุดราชการ (27 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

อวยพรวันเกิดคุณครูพิพัฒนา  แสงรัตนวงศ์ (27 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการถวายพวงมาลับและสังฆทานเนื่องในวันเข้าพรรษา (25 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

แห่เทียนร่วมกับทางวัดหงส์รัตนาราม (16 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการรับโล่โรงเรียนรักษาศีล 5 (16 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง หล่อเทียนพรรษา (14 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผอ นำคณะครูเยี่ยมคุณปรัชญา (13 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดหัดขาย (13 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อบรมให้ความรู้ เรื่อง โนคมือ  เท้า  ปาก (12 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ให้ความรู้เรื่อง การทำประชามติ (10 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การเพาะเห็ดนางฟ้าลอยฟ้าห้องการศึกษาพิเศษ 2 (11 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 59 ปี

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์  และรับทุนการศึกษา จำนวน 59 ทุน (10 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากร  ประจำปี 2559

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยโรงเรียนมอบประกาศเกียรติคุณให่แก่ ครูพจมาน  แย้มประดิษฐ์   ครูดาริณี  สมานจิตร  ครูศศิญภา   พิมานแพง  และครูสุกฤตา   สอนสมฤทธิ์  ที่บริจาคเงินและข้าวสารให้กับทางโรงเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอวยพรวันเกิดครูสุกฤตา  สอนสมฤทธฺ์         (7 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมค่ายวิชาการ (7 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์  สอนนักเรียนเพาะเห็ดนางฟ้า (มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม (1 ก.ค.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อวยพรวันเกิดครูภัควลัญ  (30 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารอบ 4 (28 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระอาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ความอนุเคราะห์จัดบอร์ดภาษาวันละคำและพุทธศาสนสุภาษิต (26 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติด ( 24 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ช่อง TNN มาสัมภาษณ์ครูและนักเรียนเกี่ยวกับวันสุนทรภู่

(23 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (23 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ตลาดนัดหัดขาย (23 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมขยะทองคำ (22 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (22 มิ.ย..59)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมแข่งขันแฟนพันธ์แท้สุนทรภู่ (21 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 3 To 10  (21 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม (20 มิ.ย.59)

รายละเอียดภาพที่นี่

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 มาตรวจสุขภาพนักเรียน  16 มิ.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย 14 มิ.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดคุณไพโรจน์   เปี่ยมพงษ์สานต์

12 ม.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

งานประชุมผู้ปกครอง 12 มิ.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 9 มิ.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณยุวดี   ไทยหิรัญ  บริษัท ยูม่า ๙๙ จำกัด และคณะ  เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 6 มิ.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการเยี่ยมชมการเพาะเห็ดฝาง 2 มิ.ย.59

รายละเอียดภาพที่่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย 2 มิ.ย.59

รายละเอียดภาพที่นี่
 

ผู้อำนวยการมอบประกาศเกียรติคุณให้พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม (30 พ.ค 59)

รายละเอียดภาพที่นี่

ทหารมาติดต่อประมานมอบเอกสารข้อมูลลงประชามติและข้อห้าม

(27 พ.ค 59)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ช่อง TNN มาถ่ายทำและสัมภาษณ์เกี่ยวกับตลาดนัดหัดขาย 27 พ.ค 59

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณไพโรจน์   เปี่ยมพงษ์สานต์  ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเครื่องเล่นสำหรับเด็กและเครื่องดนตรี

รายละเอียดภาพที่นี่

 

รับเช็คบริจาคเงินสดจากคุณไพโรจน์   เปี่ยมพงษ์สานต์ผ่านประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ซ้อมหนีไฟและร่วมกันไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

เลือกชมรมตามความสนใจของผู้เรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

                                                                               

ผู้อำนวยการนำคณะครูร่วมแห่ขบวนประดับพัดยศ

สามเณรเกรียงไกร  ทะบัว ณ วัดหงส์รัตนาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผอ นพคุณ  ลัคนาวิเชียร  โรงเรียนพรพินิจวิทยาคาร  สพป.อยุธยา เขต 1 มาเยี่ยมชมโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  รวมถึงห้องศูนย์ส์๋อต่างๆ

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนสะสมบุญและเดินเวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา

รายละเอียดภาพที่นี่

ช่องไทย PBS มาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนประชารัฐ

รายละเอียดภาพที่นี่

รับโล่รางวัลผลสัมฤทธิ์ทาง O - NET สูงขึ้น

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง A.C.T.

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อบรมคุณธรรม  จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อบรมภาษาอังกฤษ

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม Photoshop

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สรงน้ำท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามและครูผู้ใหญ่

รายละเอียดภาพที่นี่

   ผู้ปกครองของเด็กชายณัฐพงษ์   ณัฐพงษ์เพ็ญ มอบเงินทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน              เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

รายละเอียดภาพที่นี่

 

งานมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการประชุมคณะครูและมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาร่วมพิธีปิดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  รุ่นที่ 289

รายละเอียดภาพที่นี่

ศึกษาดูงาน...พระที่นั่งวิมานเมฆ  พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในโครงการ  เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ  ศาสนา  และเทดทูนพระมหากษัตริย์

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ทัศนศึกษาที่บ้านหม้อ บริษัทณัฐพงษ์  เซลล์แอนด์เซอริส จำกัด

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณเอกราษฎร์  คงเกษม บริจาคเงินซื้อเครื่องกรองน้ำ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการเขต สพป.กทม.นายสมยศ  ศิริบรรณ มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  รุ่นที่ 289

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปฐมวัยขนาดเล็ก

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครูศิริกุล  อินทรรักษาและครูดาริณี  สมานจิตร บริจาคข้าวสารให้กับทางโรงเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการและคณะครูมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

รายละเอียดภาพที่นี่

 ผบ.ตร มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิดทองหลวงพ่อแสน หลวงพ่อทองคำ

และสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

รายละเอียดภาพที่นี่

ร่วมขบวนแห่และขายดอกไม้กับทางวัดหงส์รัตนาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูถวายผ้าป่า

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการร่วมงานสานพลังประชารัฐ

รายละเอียดภาพที่นี่

งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ค่ายการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับครูผู้ช่วย

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่

รายละเอียดภาพที่นี่

เดินรณรงค์  ชุมชนวัดหงส์ฯหรรษา บอกลาไข้เลือดออกร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณจำรัส   ศุภกาญจน์

ผู้บริจาควัสดุและสื่อการเรียนการสอนเป็นจำนวนเงิน 10, 000 บาท

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในงานเปิดบ้านชิโนรส  ณ โรงเรียนชิโนรส วิทยาลัย

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ถวายพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 2

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันมาฆบูชา

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดและมอลของขวัญให้กับคุณครูณัฐธนพร   เหมวิจิตร

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญให้กับครู

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณวิชัย  เจิมสุรวงศ์  มอบขนมและไข่ไก่ให้กับนักเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดภาพที่นี่

แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญให้กับครูเขมณิจ   อ่ำแห และมอบกระเช้าเยี่ยมคุณแม่ของ นายวันชัย  ไวยเวทา 

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดครูกรรณิกา  บุญมงคล และมอบของขวัญ

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มาประเมินโรงเรียนพระราชทาน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่ครูบงกช

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครู

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการรับโล่สถานศึกษาพอเพียง

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนต่างๆ

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับเด็กชายตะวันฉาย  จันทาสี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำความดี เก็บเงินได้

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณจีราภา  เดชพรรณาและคุณวิชัย  เจิมสุรวงศ์ นำขนมมามอบให้กับนักเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญมูลนิธิกัลยานวิสุทธิ์ที่นำข้าวสารมาบริจาคให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามทุกปี

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ กายบริหารท่องสูตรคูณและภาษาวันละคำ

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดยมี ฟลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

รายละเอียดภาพที่นี่

 


ผู้อำนวยการมอบกระเช้าให้กับคุณวิชัย  เจิมสุรวงศ์ และประธานเครือข่ายโรงเรียน เนื่องในวันปีใหม่

รายละเอียดภาพที่นี่

 

   คุณวิชัย  เจิมสุรวงศ์   มอบเงินให้แก่นักเรียนทุกคน  คนละ 20 บาท   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  จำนวน 300 คน และของรางวัลอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,000 บาท

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณวิชัย  เจิมสุรวงศ์  นำของขวัญมามอบให้กับโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ว่าที ร.ต.บุญเลิศ  บุญพะเนียด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม และครอบครัว มอบเงินให้กับทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำกระเช้ามอบให้ผู้กำกับ สน บางกอกใหญ่ และผู้อาวุโส

เนื่องในวันปีใหม่

รายอะเอียดภาพที่นี่

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้ัอำนวยการนำคณะครูและนักเรียน มนัสการท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์เพื่อถวายพวงมาลัยและอวยพรปีใหม่

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียนร่วมงานวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณครูรุ่งเรือง  หมื่นนุช เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันคริสต์มาส

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดครูรุ่งเรือง   หมื่นนุช

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม ของทุกปี

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

เลือกตั้งประธานนักเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึกให้กับครู

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กชายโมกข์  ศุภกาญจน์  ชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ

"ปวงประชาร่วมใจสามัคคี  ทำความดีเทิดไท้สองำพระองค์" 

พร้อมรับโล่  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

รายละเอียดภาพที่นี่

อาจารย์สุมาไล กองแก้ว ข้าราชการบำนาญ

และอาจารย์วาสนา เป็งวันปลู  อาจารย์พรกมล  ภู้ปรารถนาสิทธื์ 

อาจารย์วิลดา  ภาษานนท์

มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการรับมอบโล่จากเด็กชายโมกช์  ศุภกาญจน์

และมอบเกียรติบัตร  ที่ชนะการแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ

" ปวงประชาร่วมใจสามัคคี  ทำความดีเทิดไท้แด่สองพระองค์ "

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม บางกอกนี้...ดีจัง 3D มีชีวิต

รายละเอียดภาพที่นี่
 

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ณ จังหวัด อ่างทอง

รายละเะอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบของขวัญวันเกิดให้กับครูอัญธิฌา  สุดละมัย

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูร่วมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูกฤตพร  ชินราช บริจาคข้าวสาร 10 กระสอบและไข่ไก่ให้แก่ทางโรงเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งท่านรองฯสุพรรณสิริ  ขาวประดิษฐ์

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

รายละเอียดภาพที่นี่

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ โรงเรียนพญาไท

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบุญและถวายคำสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  พืชสวนครัวรั้วกินได้

รายละเอียดภาพที่นี่

พระพงษ์เดช  สุขวฑฒโน  บริจาดหนังสือให้แก่ทางโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันลอยกระทง

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณวิชัย  เจิมสุรวงศ์ นำขนมมามอบให้ผู้อำนวยการและคณะครู

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จมาดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องการศึกษาพิเศษ

รายละเอียดภพาที่นี่

 

วันวชิราวุธ

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันส่งครูกุลนันท์  กลับภูมิลำเนา

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ซื่อสัตย์ กตัญญู

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียนอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูสุดารัตน์  น้อยหา และมอบของขวัญ

รายละเอียดภาพทีนี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีโลกยาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการ คณะครูและพี่เลี้ยงร่วมกันอำลาสายฝน  ว่าที่ครูผู้ช่วยคนใหม่

รายละเอียดภาพที่นี่

 

งานกฐินพระราชทาน วัดหงส์รัตนาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

รายละเอียดภาพที่นี่

 

อวยพรวันเกิดครูชัยรัตน์และแสงเดือน

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูศศิญภาและครูสายฝนบริจาคข้าวสารให้แก่ทางโรงเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณวิชัย  บริจาคโต๊ะญี่ปุ่นใก้แก่ทางโรงเรียน 

รายละเอียดภาพที่นี่

 ผู้อำนวยการนำคณะครูมุฑิตาจิตท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

เกษียณราชการและมุฑิตาจิตครูจริณ อินตรา

รายละเอียดภาพที่นี่ 

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คุณอิงอร  แสงสิงแก้ว  เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเนื่องใน

วันคล้ายวันเกิด 28 กันยายน 

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการอบรมวิชาผู้กำกับขั้นความรู้เบื้องต้น BTC

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณราชการ กลุ่มธนบุรี

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

การประชุมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณราชการ สพป.กทม.

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

รายการทีวี TNN มาถ่ายทำและสัมภาษณ์ครูประจำชั้นอนุบาล 2

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนรับทุนศึกษาสงเคราะห์ วัดโมลีโลกยาราม  ราชวรวิหาร 

รายละเอียดภาพที่นี่

นาวาเอกพิสิษฐ์  ทองดีเลิศ เลี้ยงไอศกรีมนักเรียน

รายละเอียดภาพที่นี่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมีเดีย เรื่องสังข์ทอง 

 จัดทำโดย นายรุ่งเรือง หมื่นนุช นางวชิราภรณ์ วัชรกาฬ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 ตลาดนัดหัดขาย

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครูปิยะพงศ์  ทุมดี บริจาคข้าวสาร 2 กระสอบ

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

คุณวิชัย เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินให้กับนักเรียน

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รายละเอียดภาพที่นี่

วันเกิดครูอริยสุข 

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ค่ายภาษาต่างประเทศและอาเซียน

รายละเอียดภาพที่นี่

นำนักเรียนอบรมหลักสูตร "รู้รักษ์  รู้ใช้  ร่วมใจ  ลดใช้พลังงาน"

ที่กระทรวงพลังงาน  รายละเอียดภาพที่นี่

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและผู้ปกครองมอบเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ปกครองของเด็กชายธัชชัย  สุขเสมา 

ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่บ้าน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 22,600 บาท รายละเอียดภาพที่นี่

 โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผักสวนครัว...รั้วกินได้  รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้ปกครองนำเงินมาบริจาคให้กับเด็กชายธัชชัย สุขเสมา 

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบวุฒิบัตร การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

รายละเอียดภาพที่นี่

สัปดาห์ห้องสมุด เล่านิทานมหาสนุก

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันภาษาไทย

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริจาคพัดลมไอน้ำ

รายละเอียดภาพที่นี่

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามแห่เทียนร่วมกับ

ทางวัดนาคกลางและโรงเรียนต่างๆ รายละเอียดภาพที่นี่

 

รับทุนการศึกษาสอบนักธรรมได้ และทุนเรียนดี

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครูถวายสังฆทานและพวงมาลัย

แด่เจ้าอาวาส  รายละเอียดภาพที่นี่ 

 ผู้อำนวยการนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแห่เทียนพรรษา

ณ วัดหงส์รัตนาราม รายละเอียดภาพที่นี่

 

รายการโทรทัศน์ช่อง TNN มาถ่ายทำการสอนวิชาภาษาไทย และสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการนำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง หล่อเทียนพรรษา

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูจากประเทศสเปนศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและการจัดบรรยากาศห้องเรียนชั้นต่างๆ รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ

ครูศิริรักษ์  ศรีโสธารยางกูรกลับจากศึกษาต่อยังประเทศจีน

 

ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญให้ครูพิพัฒนา

รายละเอียดภาพที่นี่

 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยศาสตร์ทางทะเล

 

การประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมชุมนุมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

เฉลิมพระเกียรติ์ ครบรอบ 60 พรรษา

อาส่าสมัครชาวต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ 

ในโครงการ "English   Volunteer  Bangkok."

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามมอบของขวัญ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับครู รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมมุฑิตาสักการะ พระครูปลัดสุชาติ  ฐานจาโร 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

ผู้อำนวยการมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายเกิดของครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

รายละเอียดภาพที่นี่

 ต้อนรับผู้มาติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

และเข้านมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

 คุณไพโรจน์  เปี่ยมพงษ์สานต์

นำอาหาร  ขนม  ไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 12 มิถุนายน 2558 พร้อมทั้งมอบข้าวสารและทุนการศึกษา

รายละเอียดภาพที่นี่

                          พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปี 2558

                                       รายละเอียดภาพที่นี่ 

                           ปรับปรุงอาคารเรียนต้อนรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2558
                                               รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
รายละเอียดภาพที่นี่

   เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ของไทย   ผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรร่วมกันสรงน้ำท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามเพื่อความเป็นสิริมงคล
รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและสรงน้ำพระ ณ หอประชุมโรงเรียนพญาไท
รายละเอียดภาพที่นี่

 กิจกรรมและพิธีมอบวุฒิบัตรค่ายอิเล็กทรอนิก์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 278
รายละเอียดภาพที่นี่    

ประชุมและมอบของขวัญวันเกิดให้กับคณะครูและบุคลากร
รายละเอียดภาพที่นี่

 พิธีเปิดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
รายละเอียดภาพที่นี่  

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดภาพที่นี่

 งานบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2557
รายละเอียดภาพที่นี่

วิดีโอค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนวัดหงส์รัตนนาราม
รายละเอียดวีดีโอที่นี่  

                                           วิดีโอผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
                                        โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
                                         ประจำปีการศึกษา 2557
                                             รายละเอียดวิดีโอที่นี่

   ร่วมมุฑิตาจิต
แด่ พระเดชพระคุณ พระราชโมลี ดร.จล.วัดหงส์รัตนาราม
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดภาพที่นี่ 

 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
      ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดภาพที่นี่ 

         

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียดภาพที่นี่ 

         
                                       เด็กนักเรียนทำความดี
                                          รายละเอียดภาพที่นี่

บุคลากรใหม่ของโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามเข้ากราบนมัสการ
ท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

                                          แข่งขันศิลปะหัตกรรม
                                           รายละเอียดภาพที่นี่
 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยได้รับการแนะแนวจาก
โรงเรียนสวนอนันต์
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

                       วันคล้ายวัดเกิดครู ฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ 
                                    คุณครู ณัฐธนพร เหมวิจิตร
                                     คุณครู ศิริกุล อินทรักษา

                                 และ นาง สุดาพร กาญจนรางกูร
                                   รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
   

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
มีความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร
เนื่องในโอกาส
ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์
ในวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

          นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                         ร่วมงาน
                 "เปิดบ้านคุณหลวง"
                ณ โรงรียนฤทธิณรงค์รอน
                 รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
   

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
เอื้อต่อการเรียนรู้กับนักเรียน
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

               ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
                  ประถมศึกษาปีที่ ๖
              รับรางวัลหนังสือเล่มเล็ก
              ในงานเปิดบ้านชิโนรส
               รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
   

     ให้การต้อนรับคณะคุณครู
 จาก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียดกิจกรรมที่นี่

        วันคล้ายวันเกิดครูเดือนกุมภาพันธ์  2558
                        ครู pooya
                รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
                    ครูเขมณิจ อ่ำแห
               รายละเอียดภาพกจกรรมที่นี่
              คุณกรรณิกา  บุญมงคล
                     รายละเอียดกิจกรรมที่นี่

 

   

ค่านิยม ๑๒ ประการ
ช่อง NBT มาถ่ายทำ
รายละเอียภาพกิจกรรมที่นี่

                                         คณะครูและบุคลากร
                                        โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
                                 เดินทางเยี่ยมบุตรครูเพิ่มพูล วิชาช่าง
                                    และมารดานางสาวสายฝน ผาทอง
                                      รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

วันคล้ายวันเกิดครูเดือนมกราคม 2558
ครูจรรยา ภู่ระหงษ์
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

                                กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
                                       เดือนมกราคม 2558
                                           NBT มาถ่ายทำ
                                    รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

กิจกรรมวันวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2558
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

                                    กิจกรรมวันครู
                                       16 มกราคม 2558

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของนักเรียน
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

                                    คณะครูและบุคลากร
                                    โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
                             มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณ
 
   

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ได้เข้าร่วม
แสดงมุฑิตาแต่ พระครูสถิตรัตนพงศ์
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
เข้าร่วมสักการะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
28 ธันวาคม 2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
 

พิธีมอบปลอกแขนสำหรับกรรมการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ประจำปี 2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ครูจิตรดา  ศรีอุดร
เพื่อเข้ารับราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 บริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป
นำก๋วยเตี๋ยวไข่ หมูสะเต๊ะ ลูกชิ้น
ตุ๊กตามามอบให้นักเรียน
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
และมอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
ประจำปีกาศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดเดือนธันวาคม
ครูอัญธิฌา  สุดละมัย
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
คุณธันชนก  ตาไธสง
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
ครูรุ่งเรือง  หมื่นนุช
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

   
     

ประชุมผู้ปกครอง 2/2557

29 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

                                          วันวชิราวุธ ๒๕๕๗
                                       รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
 

อบรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

นางอรฤดี  พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
มาตรวจราชการที่โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

   


งานวันภาษาไทย๒๕๕๗
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมของนักเรียนทุกระดับชั้น
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
 

วันคล้ายวันเกิด เดือนกันยายน 2557
ครูดาริณี สมานจิตร
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
ครูอริยสุข จันชมภู

คุณจำลอง ไว้ประดิษฐ์
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ครูจริน อินตรา
17 พ.ย. 2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
ครูชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
คุณแสงเดือน  ประภากิจ
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
 

 กิจกรรมวันลอยกระทง
ปีการศึกษา 2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

 ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ นักเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

 คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ร่วมงาน กฐินพระราชทาน
ณ วัดหงส์รัตนาราม
30 ตุลาคม 2557
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

   
   

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามได้รับเกียรติจาก   "สพฐ"
ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการสอนคุณธรรม ๑๒ ประการฉบับคำกลอน
ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โดยมีสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำการสัมภาษณ์และชมการสาธิตการสอนของครูประจำชั้น ป.1 - ป.3
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 อาทิเช่น
ช่อง 3 รายการ ท๊อปนิวส์                รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
ช่อง 3 รายการ คิดข่าวดี                รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
  ช่อง 3 รายการ family New Today    รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
ช่อง 7                                       รายละเอีดภาพกิจกรรมที่นี่
   ช่อง 9                                         รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
ช่อง PPTV รายการเข้มข่าวค่ำ            รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
ช่อง THAI PBS คำในข่าว                   รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่
และได้รับเกียรติออกรายการสด     THE DAY ช่อง     MONO 29
โดยการนำ ครูเขมณิจ อ่ำแห เด็กชายนิติธร สารักษ์ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองจินดาพันธ์ เด็กหญิงมัดหมี่ ดาก้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 25 กันยายน 2557  รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 

 
 

 

 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามขอความอนุเคราะห์
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ในการตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนเพื่อปรับปรุง
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมอบสื่อการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ครูศศิญภา พิมานแพง
ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมสะสมบุญ ประจำเดือนกันยายน
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ร่วมงานบวงสรวง หลวงพ่อแสน
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมวันสันติภาพโลก
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

คณะครูและบุคลากรทางกรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครูเขมณิจ อ่ำแห
ครูณัฐธนพร เหมวิจิตร
ที่ได้รับรางวัล BEST OF THE BEST
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

ข่าวโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามคุณธรรม 12 ประการ
ฉบับคำกลอน
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดหงส์รัตนาราม
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

การศึกษาพิเศษประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดหงส์รัตนาราม
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

วันคล้ายวันเกิดพระครูไพบูลย์
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

วันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนกันยายน
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมห้องสมุด และ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ร่วมงาน "บางกอกนี้ดีจัง"
ณ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

ต้อนรับ ผอ.โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
(แจ่มวิชาสอน)
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่

งานเกษียณอายุราชการ
ครูสุนทร จอนสมจิตต์
ครูพิศเพลิน เอี่ยมขันทอง
รายละเอียดภาพกิจกรรมที่นี่(5)

ร่วมงานวันแม่กับ สพฐ
<a href="https://plus.google.com/u/1/photos/100238762

 
   
   
46 ซ.วังเดิม 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
©2014 by wathongschool.ac.th